Side 1 av 1

Kontingent 2018

Lagt inn: 14 feb 2018, 15:49
av Tuva
Jeg vil minne alle som ikke har husket det ennå og som ønsker å fortsette som medlem i 2018 om å betale kontingent. De som ikke har betalt innen årsmøtet 3. mars vil bli strøket som medlemmer. De vil da ikke ha stemmerett eller være valgbare på årsmøtet.

Kontingenten for hovedmedlemmer er kr. 450,-
Husstandsmedlemmer er kr. 50,- pr ekstra medlem.
Hvis en som er under 16 år er eneste medlem i husstanden er kontingenten kr.225,-

Kontingenten innbetales til kontonr. 0538 08 94329.
Husk å merke betalingen med navn på alle du betaler for