Side 1 av 1

Ottar nr 2. 2013

Lagt inn: 30 mai 2013, 08:03
av GunnarE
Tromsø Museums populærvitenskaplige magasin Ottar, har en artikkel om fonnefunn av piler og villreinfangst i siste nummer. `Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein`. Forafatter Ingrid Sommerseth.
Heftet kan kjøpes på nettet. www.uit.no/tmu.