Bronsealderen i Norden, og buetyper for perioden.

Diskusjoner rundt historiske design og bruk. Kjekt med kildehenvisninger.

Svar